Home Page Image
 

Søndre traktorlag disponerer en Valtra traktor, med frontlaster og flere hengere. Frontlaster løfter big bags/paller inntil 1200 kg, henger tar inntil 4000 kg.
 

 


Våre tjenester og priser:

Søndre traktorlag utfører snømåking og strøing på Brønnøyas veinett. Samt vedlikeholdsarbeider på brygger, bro og bygninger for Brønnøya vel.

- Fraktoppdrag.
- Båtopptak og utsetting.
- Vinterkonservering av påhengsmotorer.
- Bestilling av Jord, bark, sand.
- Vedlikleholdsarbeider generelt.

Traktorlaget er behjelpelig med bestilling av lekter for frakt til Øya.

Leie av traktor pr.tur/time kr. 600,- eks mva.
Annet arbeide etter avtale.
Traktorlaget kan også produsere grovere trelast fra eget sagbruk.