make your own website


Våre tjenester
Søndre traktorlag utfører snømåking og strøing på Brønnøyas veinett, samt vedlikeholdsarbeid for Brønnøya vel.

Vi utfører også følgende tjenester:
- Fraktoppdrag
- Båtopptak og utsetting
- Salg av løsmasser: jord, sand, singel, bark mm.
- Vedlikeholdsarbeider
- Håndtering av byggeavfall i samarbeid med iSekk
- Koordinering og bestilling av båtfrakt til og fra øya
- Utleie av stillas, vibroplate, partytelt med møbler, verktøy mm.


Timepris arbeid med traktor kr. 900,- eks. mva.
Timepris arbeid uten traktor kr. 600,- eks. mva.
Ta kontakt for utvalg og priser på utleieprodukter