Home Page Image
 

Søndre traktorlag disponerer en Valtra traktor, med frontlaster og flere hengere.Frontlaster løfter big bags/paller inntil 1200 kg, henger tar inntil 4000 kg.
 

 


Velkommen til Søndre Traktorlag

Søndre Traktorlag utfører tjenester på Brønnøya. Vi utfører oppdrag som snømåking, strøing, frakt og forefallende vedliekholdsarbeider på øyene. Vi formidler også frakt med lekter.

Trenger du sand, grus, bark eller jord, er vi behjelpelig med å skaffe og transportere dette.

Sjekk oppdragskalender for ledig tid!